Pragnę zaprezentować kilkadziesiąt katechez nt. najważniejszych prawd wiary chrześcijańskiej. Niektóre z nich będą też dotyczyły życia dzisiejszego Kościoła oraz społeczeństwa. Ich celem jest pogłębienie przeżywanej wiary, a tym samym mocniejsze przylgnięcie do Boga, ale również ostrzeżenie przed występującymi zagrożeniami, aby od Niego nie odpaść. Katechezy zostały pomyślane w ten sposób, aby jednocześnie służyły pomocą poszukującym czy powątpiewającym. Jeżeli natknie się na nie niewierzący, dowie się, dlaczego Bóg istnieje oraz zdobędzie wiedzę, która pomoże mu zrozumieć chrześcijańskie korzenie europejskiej cywilizacji.

 

1. Wiara a rozum, czyli o roli rozumu w odkryciu Boga


 

2. Tajemnica Trójcy Świętej


 

3. Bóg Stwórca


 

4. Szatan


 

5. Wcielenie Syna Bożego


 

6. Proces i Męka Pana Jezusa, cz. 1


 

7. Proces i Męka Pana Jezusa, cz. 2


 

8. Odkupienie grzesznej ludzkości


 

9. Grzech człowieka


 

10. Zło w świecie, cz. 1


 

11. Zło w świecie, cz. 2


 

12. Zło w świecie, cz. 3


 

13. Opisy zła w Piśmie św.


 

14. Kościół Boży


 

15. Pasterz i owce


 

16. Duch Święty, cz. 1


 

17. Duch Święty, cz. 2


 

18. Dar Eucharystii


 

19. Miłosierdzie Boże


 

20. Godność osoby ludzkiej


 

21. Teoria ewolucji. Założenia i ocena


 

22. Dar rodzicielstwa i ochrona życia nienarodzonego


 

Kolejne katechezy w przygotowaniu